Species

Bursaphelenchus mucronatus

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Aphelenchoidea | Aphelenchoididae | Bursaphelenchus ]

Bursaphelenchus_mucronatus Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Nematoda | Chromadorea | Tylenchida | Aphelenchina | Aphelenchoidea | Aphelenchoididae | Bursaphelenchus
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (6325)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

diArk 3.0 Content Info

Species:4998
References:153
Projects:7180
gen DNA Projects:3854
EST/cDNA Projects:849
Publications:1853
link to cymobase
link to scipio
link to www.motorprotein.de
MPI for biophysical chemistry

Facebook_grey
Twitter_grey
Googleplus_grey
2 Clicks for more privacy: You have to click the top icon to enable the Facebook Like, the Twitter, or the Google+ button.