Species

Oncorhynchus tshawytscha

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Salmonidae | Salmoninae | Oncorhynchus ]

Oncorhynchus_tshawytscha Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Deuterostomia | Chordata | Craniata | Vertebrata | Gnathostomata | Teleostomi | Euteleostomi | Actinopterygii | Actinopteri | Neopterygii | Teleostei | Osteoglossocephalai | Clupeocephala | Euteleosteomorpha | Protacanthopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Salmoninae | Oncorhynchus
Synonym:Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum, 1792), Oncorhynchus tschawytscha
Common:Chinook salmon, king salmon (German: Königslachs)
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (74940)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

diArk 3.0 Content Info

Species:6020
References:170
Projects:8572
gen DNA Projects:4751
EST/cDNA Projects:850
Publications:2320
link to cymobase
link to scipio
link to www.motorprotein.de
MPI for biophysical chemistry

Facebook_grey
Twitter_grey
Googleplus_grey
2 Clicks for more privacy: You have to click the top icon to enable the Facebook Like, the Twitter, or the Google+ button.