Species

Heliconius melpomene

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius ]

Heliconius_melpomene Courtesy of Greg Hume
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius
Common:postman butterfly, common postman, postman
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (34740)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene aglaope

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_aglaope Courtesy of Mathieu Joron
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Synonym:Heliconius melpomene cognata
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (248311)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene amandus

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_amandus Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1207007)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene amaryllis

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_amaryllis Courtesy of Mathieu Joron
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (248312)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene bellula

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_bellula Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1501341)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene cythera

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_cythera Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (171918)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene ecuadorensis

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_ecuadorensis Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (248313)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene malleti

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_malleti Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (248310)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene malleti x Heliconius melpomene plesseni

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_malleti_x_Heliconius_melpomene_plesseni Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1756247)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene melpomene

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_melpomene Courtesy of Richard Bartz
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (171917)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene meriana

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_meriana Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1608924)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene plesseni

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_plesseni Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (248314)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene rosina

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_rosina Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (171916)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene thelxiopeia

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_thelxiopeia Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (248309)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Heliconius melpomene vulcanus

[ Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | . . .
. . . | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene ]

Heliconius_melpomene_vulcanus Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Metazoa | Eumetazoa | Bilateria | Protostomia | Ecdysozoa | Panarthropoda | Arthropoda | Mandibulata | Pancrustacea | Hexapoda | Insecta | Dicondylia | Pterygota | Neoptera | Holometabola | Amphiesmenoptera | Lepidoptera | Glossata | Neolepidoptera | Heteroneura | Ditrysia | Obtectomera | Papilionoidea | Nymphalidae | Heliconiinae | Heliconiini | Heliconius | Heliconius melpomene
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (544895)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


diArk 3.0 Content Info

Species:6488
References:170
Projects:9057
gen DNA Projects:5222
EST/cDNA Projects:851
Publications:2417
link to cymobase
link to scipio
link to www.motorprotein.de
MPI for biophysical chemistry

Facebook_grey
Twitter_grey
Googleplus_grey
2 Clicks for more privacy: You have to click the top icon to enable the Facebook Like, the Twitter, or the Google+ button.